Miljöpolicy

Sentexa AB har utformat en miljöpolicy som riktlinje i verksamheten för att bidra till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

  • - Vi bedriver en miljöanpassad verksamhet som utgår från den kunskap och kompetens som finns tillgänglig på marknaden.
  • - Vi bedriver ett kontinuerligt miljöarbete för att minska vår totala miljöbelastning.
  • - Vi möter våra kunders förväntningar på miljöanpassad verksamhet och vi arbetar aktivt för att sprida kunskap om vårt miljöarbete.
  • - Vi bedriver ständigt kompetensutveckling för att kunna delge vår personal och kunder lösningar och beslutsunderlag som kan tillämpas i deras miljöarbete och miljöanpassning.
  • - Vi informerar aktivt om ny miljökunskap.
  • - Vi transporterar oss själva främst med miljöbilar och ser över våra transportlösningar kontinuerligt.
  • - Vi vill att alla vi samarbetar med skall vara medvetna om att vi bedriver ett aktivt miljöarbete och strävar ständigt till förbättringar för vår livsmiljö

Idag, imorgon och i framtiden!

 

Rickard Eriksson, VD

Sentexa AB