Miljöpolicy

Sentexa AB har utformat en miljöpolicy som riktlinje i verksamheten för att bidra till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Miljöpolicyn är grundläggande för företagets verksamhet.

  • - Vi bedriver en miljöanpassad verksamhet som utgår från den kunskap och kompetens som finns tillgänglig på marknaden.
  • - Vi bedriver ett kontinuerligt miljöarbete för att minska vår totala miljöbelastning.
  • - Vi följer bindande miljökrav och strävar efter att ligga i framkant för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och påverkan på miljön.
  • - Vi möter våra kunders förväntningar på miljöanpassad verksamhet och vi arbetar aktivt för att sprida kunskap om vårt miljöarbete.
  • - Vi bedriver ständigt kompetensutveckling för att kunna delge vår personal och kunder lösningar och beslutsunderlag som kan tillämpas i deras miljöarbete och miljöanpassning.
  • - Vi informerar aktivt om ny miljökunskap.
  • - Vi transporterar oss själva främst med miljöbilar och ser över våra transportlösningar kontinuerligt.

Sentexa AB ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet. 

 

Fredrik Börjesson, VD

Sentexa AB