Miljöpolicy

Sentexa AB har utformat en miljöpolicy som riktlinje i verksamheten för att bidra till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Idag, imorgon och i framtiden!

 

Rickard Eriksson, VD

Sentexa AB