Adress

Inga uppdrag är för små eller för stora. Det finns många sätt att kontakta oss, bäst är e-post eller telefon.

Båtbyggargatan 5  |  120 70  STOCKHOLM
Tel: 070-345 4770
info@sentexa.se

Måndag till fredag, 07.00 - 16.00