små och stora....

ERLANDSSONS BYGG – Kontorsanpassning Stockholmshems Huvudkontor 2 Plan 
NACKA KOMMUN AB – Nya elradiatorer och ytterbelysning till Universums Förskola
NACKA KOMMUN AB − Ny belysning i Myrsjöskolan & Igelboda Skola
MÅLERMETODER – ca 80 tomställda lägenheter per år i Svenska Bostäders bestånd
KUGGHOLMEN BYGG & MÅLERI AB – Kontorsanpassning Riddargatan 23
STOCKHOLM STADSBYGGARE ENTREPRENAD – Byte av belysning i Hammerstaskolan 
NACKA KOMMUN − Upprustning av Nacka Aula
NACKA KOMMUN − Ny belysning i Järla Sporthalll & Björknäs Ishall